Follow @Openwall on Twitter for new release announcements and other news
[<prev] [next>] [<thread-prev] [thread-next>] [day] [month] [year] [list]
Date: Wed, 18 Jul 2018 10:20:13 +0200
From: Krzysztof Kulesza <krzysztof@...esza.eu>
To: lkrg-users@...ts.openwall.com
Subject: Re: LKRG 0.3: ERROR: No buffer space available

W dniu 18.07.2018 o 02:06, krzysztof ciechanowski pisze:
> Witam, pierwszy raz na grupie, mój angielski nie jest najwyższym 
> poziomie więc nie będę silić się na jego używanie. proszę więc o 
> wyrozumiałość.
> Mam problem z zainstalowaniem LKRG zarówno w wersji 0.3 jak i 0.2. 
> Instalacji próbowałem dokonać zarówno za pomocą gita jak i za pomocą 
> udostępnionych na stronie projektu paczek.
> Niestety efekt za każdym razem jest podobny, mianowicie LKRG się 
> kompiluje jednak próba jego zainstalowanie kończy się błedem jak w 
> temacie.
>
> /~/Pobrane/lkrg-0.3 $ *modinfo output/p_lkrg.ko*/
> /filename:  /home/krzysztof/Pobrane/lkrg-0.3/output/p_lkrg.ko/
> /license:        GPL v2/
> /description:    pi3's Linux kernel Runtime Guard/
> /author:         Adam 'pi3' Zabrocki (http://pi3.com.pl)/
> /srcversion:     7A8F37A00C10B94C369A1D1/
> /depends: /
> /retpoline:      Y/
> /name:           p_lkrg/
> /vermagic:       4.17.7-041707-generic SMP mod_unload /
> /parm:           p_init_log_level:Logging level init value [1 (alive) 
> is default] (uint)/
> /
> /
> /~/Pobrane/lkrg-0.3 $//*sudo insmod output/p_lkrg.ko p_init_log_level=3*/
> /insmod: ERROR: could not insert module output/p_lkrg.ko: No buffer 
> space available/
>
> Instalacji próbowałem dokonać z różnymi wersjami kernela, niestety bez 
> zmian. Sam komunikat błędu niewiele mi mówi, google tez niewiele pomaga.
> Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Witam
Mam taki sam błąd.
Kernel 4.14.55 na Slackware 14.2 (domyślny konfig ze Slackware)

Linux 4.14.55 #1 SMP Wed Jul 11 19:33:43 CDT 2018 x86_64 Intel(R) 
Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz GenuineIntel GNU/Linux

# modprobe p_lkrg p_init_log_level=3
modprobe: ERROR: could not insert 'p_lkrg': No buffer space available

# dmesg [351270.009351] [p_lkrg] Loading LKRG... [351270.013460] 
[p_lkrg] [kretprobe] register_kretprobe() failed! [err=-38] 
[351270.013461] [p_lkrg] ERROR: Can't hook execve syscall :( 
[351270.013537] [p_lkrg] Can't initialize exploit detection features! 
Exiting...

-- 
Krzysztof Kulesza


Content of type "text/html" skipped

Download attachment "smime.p7s" of type "application/pkcs7-signature" (3004 bytes)

Powered by blists - more mailing lists

Confused about mailing lists and their use? Read about mailing lists on Wikipedia and check out these guidelines on proper formatting of your messages.