Follow @Openwall on Twitter for new release announcements and other news
[<prev] [next>] [thread-next>] [day] [month] [year] [list]
Date: Wed, 18 Jul 2018 02:06:58 +0200
From: krzysztof ciechanowski <krzysztofci@...il.com>
To: lkrg-users@...ts.openwall.com
Subject: LKRG 0.3: ERROR: No buffer space available

Witam, pierwszy raz na grupie, mój angielski nie jest najwyższym poziomie
więc nie będę silić się na jego używanie. proszę więc o wyrozumiałość.
Mam problem z zainstalowaniem LKRG zarówno w wersji 0.3 jak i 0.2.
Instalacji próbowałem dokonać zarówno za pomocą gita jak i za pomocą
udostępnionych na stronie projektu paczek.
Niestety efekt za każdym razem jest podobny, mianowicie LKRG się kompiluje
jednak próba jego zainstalowanie kończy się błedem jak w temacie.

*~/Pobrane/lkrg-0.3 $ modinfo output/p_lkrg.ko*
*filename:    /home/krzysztof/Pobrane/lkrg-0.3/output/p_lkrg.ko*
*license:    GPL v2*
*description:  pi3's Linux kernel Runtime Guard*
*author:     Adam 'pi3' Zabrocki (http://pi3.com.pl
<http://pi3.com.pl>)*
*srcversion:   7A8F37A00C10B94C369A1D1*
*depends:    *
*retpoline:   Y*
*name:      p_lkrg*
*vermagic:    4.17.7-041707-generic SMP mod_unload *
*parm:      p_init_log_level:Logging level init value [1 (alive) is
default] (uint)*

*~/Pobrane/lkrg-0.3 $**sudo insmod output/p_lkrg.ko p_init_log_level=3*
*insmod: ERROR: could not insert module output/p_lkrg.ko: No buffer space
available*

Instalacji próbowałem dokonać z różnymi wersjami kernela, niestety bez
zmian. Sam komunikat błędu niewiele mi mówi, google tez niewiele pomaga.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Content of type "text/html" skipped

Powered by blists - more mailing lists

Confused about mailing lists and their use? Read about mailing lists on Wikipedia and check out these guidelines on proper formatting of your messages.